814
Hangszeres zene: Régi magyar zene gyöngyei
Szilvási Krisztián ajánlata

regi-magyar-zene-gyongyeiGróf Fáy István zongoraművész, zeneszerző, zenei író, a máltai lovagrend tagja a 19. századi főúri zenei mecenatúra egyik jellegzetes magyarországi képviselője volt. A 18. századi magyar rezidenciális zene fénykora után a 19. század első évtizedei szerényebb lehetőségeket biztosítottak művész és mecénása számára. A napóleoni háborúk után birtokaira visszavonult főnemesség soraiból gróf Fáy István életműve példázhatja a legszemléletesebben, milyen reális célokat tűzhetett maga elé egy művelt, zongoraművészként is elismert, színvonalasan író magyar főnemes.

Gróf Fáy István évente három alkalommal, 4 napos zenei fesztivált rendezett: Abaúj vármegyei, fáji kastélyában 1830-35 között alkalmi zenekart szervezett, és Haydn, Mozart, Beethoven, Weber és mások műveiből „musikális akadémiákat” tartott.

1839-1840-ben ott volt a pozsonyi országgyűlésen, hallotta Liszt játékát, és a magyar zenei reformmozgalmak egyik legbuzgóbb propagátora lett. Cikkeket írt, kényes diplomáciai helyzetekben közvetített, Erkelnek zongorát adományozott; mindenütt ott volt, ahol a magyar zene ügyében valami hasznosat tehetett. A verbunkos zene kivirágzásának tanújaként a gyűjtés, megőrzés, közkinccsé tétel programját tette magáévá; már nem a főúri szalonok, hanem a polgári otthonok lehetőségeit szem előtt tartva, zongorára, 4 kézre dolgozta át a verbunkos zene legismertebb darabjait. Öt füzetből álló Régi magyar zene gyöngyei című kottasorozata 1857-61 között jelent meg, ebben – közreadóként és zeneszerzőként – Bihari, Lavotta, Csermák és a kor híres muzsikusainak művei mellett saját csárdásait, valamint a Rákóczi-indulót is feldolgozta. A Magyar Kultúra Kiadó CD-lemezén e legendás gyűjtemény legszebb darabjait szólaltatja meg Szőnyiné Szerző Katalin szövegének felhasználásával. A felvételen Schmidt Károly 1844-ben Pozsonyban készült hangszere hallható Horváth Anikó és Elek Szilvia előadásában.

Tracklist:
01. Fáy: Introductio – Lavota első szerelme (csárdás)
02. Csermák: Sarkantyús verbunk
03. Merk-Csermák: Allegro –Andante-Trio
04. Fáy-Csermák-Bunko-Martinovits: Andante – Adagio – Allegro – Allegro – Allegro
05. Bihari: Andande
06. Fáy-Csermák: Introduction – Andante – Trio – Allegro
07. Fáy-Kecskeméti: Ungarischer – Trio – Allegro
08. Fáy: Adagio – Andante – Ellen csárdás
09. Fáy: Rakotzi Marsch


Megtekintés az Online Katalógusban

2017.11.03