915
Perger Gyula: Mayrhofer József - Győr első fényképésze
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

mayrhofer-jozsef-gyor-elso-fenykepeszeMayrhofer József győri kanonok fényképeinek közzétételével fotótörténeti, egyháztörténeti és várostörténeti szempontból kivételes könyv született. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – források, feldolgozások sorozatban, Perger Gyula közreadói munkája révén 2017-ben megjelent művel ez idáig Magyarország egyik legjelentősebb, szinte teljesen ismeretlen régi fotógyűjteménye vált közkinccsé.

Mayrhofer József Sopron megyében született 1810-ben. Győrött végezte a gimnáziumot, itt volt növendékpap. A teológiai tanulmányokat a bécsi egyetemen folytatta, 1835-ben pappá szentelték. Két és fél évig Szanyban káplánkodott. 1841-től Győrben volt teológiai tanár, 1857-től teológiai tanársága mellett a győri elemi reáliskolák és a katolikus tanítóképző igazgatója. 1864-ben a győri székesegyház kanonokja lett.

A Mayrhofer József - Győr első fényképésze című kötet elvisz minket Győr 150-160 évvel ezelőtti világába, a fotókon láthatjuk a város egykori utcáit, régen elpusztult épületeit. Több száz pap, szerzetes, városi polgár és katonatiszt, sőt püspöki és káptalani uradalmi alkalmazott arcképe látható még benne, köztük több olyan neves ember is, akiről ez idáig nem volt ismert fénykép. A fotóalbumot tanulmányok egészítik ki. Perger Gyula Egy polihisztor győri pap története és hagyatéka a 19. század második feléből című írásából megismerhetjük Mayrhofer József életét, pályáját, személyiségét. A fotótörténet és -technika kutatói számára is számos információ nyerhető Flesch Bálint – Ormos József – Sor Zita A Mayrhofer József által használt fényképészeti módszerek című tanulmányából. Hasznos lehet még a kötetben nem közölt Mayrhofer-fényképek jegyzéke, valamint a képekhez kapcsolódó életrajzi adattár is.

A győri lokálpatrióták, a helytörténészek, a művészettörténészek, a néprajzosok és az antropológusok is nagy örömmel forgathatják a könyvet.


Megtekintés az Online Katalógusban

2017.10.17