827
Kovács Sándorné Back Irén: A mosoni zsidóság emlékezete I-II.
Vargáné Blága Borbála ajánlata

kovacs-sandorne-back-iren-a-mosoni-zsidosag-emlekezeteA kétkötetes mű keletkezésének kiindulópontja 1945 nyara, amikor a szerző Pozsony irányából hiába várta vissza szeretett édesapját… Kérdezgette a hazatérteket, leveleket írt egykori deportáltaknak, apja, nagyapja, nagynénjei iránt érdeklődve. Az idő múlásával sem hagyott alább az érdeklődése, miközben felnőtt, férjhez ment, keresése-kutatása egyre inkább kiszélesedett, mind több ismeretet gyűjtött össze.

A kutatásba férje is bekapcsolódott: megnéztek egykori koncentrációs táborokat, leveleztek belföldi és külföldi személyekkel, intézményekkel, levéltárakban, könyvtárakban jártak, könyveket gyűjtöttek-olvastak, amelyek a zsidósággal, a vészkorszakkal foglalkoztak.

Széles körű vizsgálódásaik mérlege az volt, hogy a szerző családjáról, szeretteiről alig-alig találtak emlékeket. Közben a szülővárosával és annak szűkebb környezetével kapcsolatban gyűltek az információk, írásos emlékek. Így merült fel a gondolat, hogy kiterjesszék a kereső-kutató munkát a lakóhelyen, Mosonmagyaróváron túl a mosoni tájra, Moson vármegyére.

A kiadott mű hivatalos iratokból, levelekből, könyvekből, újságcikkekből származó részleteket és adatgazdag névjegyzékeket tartalmaz, illetve ma is élő személyek fekete-fehér fotókkal kísért visszaemlékezéseit adja közre, amelyek nem hírességekről, hanem egyszerű, hétköznapi emberekről szólnak.

I. kötet fejezetcímei:
- A múltról
- A vészkorszak időszaka a dokumentumok tükrében
- Vészkorszak a rendeletek tükrében

II. kötet fejezetcímei:
- Vészkorszak a munkaszolgálatosokról
- A túlélők emlékeznek
- A vészkorszak után

A kiadványban nem csupán a helyi lakosok kaptak helyet, hanem azok a zsidó áldozatok is, akiknek halála valamiképpen összekapcsolódott a mosoni tájjal. Szerepel, hogy itt hányan, mikor, hol haltak meg, és hol található a tömegsírjuk. Ezzel a kötet segítséget nyújt azoknak a nem idevalósi, rokonaikat kereső utódoknak is, akik legalább egy helyet – falut, tájat – felkereshetnek, ahol kegyelettel gondolhatnak őseikre.

...ami megtörtént, azt el lehet, és el kell mondani.” – e vezérelv mentén örökíti meg a szerző a mosoni zsidóság megrendítő történetét.


Megtekintés az Online Katalógusban

2017.09.12