782
Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A határ két oldalán
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

bartha-denes-oroszi-sandor-a-hatar-ket-oldalanA kötetet prof. dr. Bartha Dénes intézetigazgató egyetemi tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron) és dr. Oroszi Sándor muzeológus, erdészettörténész, egyetemi magántanár (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest) szerkesztette.

Az 1956-os forradalmi történések hosszútávon hatottak a soproni Erdőmérnöki Főiskola oktatóinak és hallgatóinak életére. Az eseményekben résztvevő soproni hallgatók közül közel kétszáz, valamint tizenhét oktató hagyta el az alma matert. Többségük Kanadában telepedett le és ott szerzett Vancouverben, az erdészeti fakultáson erdőmérnöki diplomát. Kisebb részük Svájcba, illetve Ausztriába sodródott. Az itthon maradottak 1956. november 13-án – az országban elsőként – folytatták a megkezdett tanulmányokat. A soproni forradalmi események mozgatói az Erdőmérnöki Főiskola tanárai és hallgatói voltak. Az elmúlt tíz évben többen vállalkoztak arra, hogy megírják visszaemlékezésüket, főként az 1956. október 23. – 1956. november 4. közötti időszakról. Ezek zöme megjelent már különböző hazai és külföldi folyóiratokban. A forrásként is használható jelen kötetben összegyűjtötték a személyes visszaemlékezéseket, melyek kiegészíthetik a soproni forradalmi események történelmi dokumentumait, általuk megismerhetjük az események emberi indítatásait.

A visszaemlékezők között vannak itthon maradt oktatók (Csapody István, Varga Ferenc, Vancsura Rudolf), idegenbe távozott oktatók (Adamovich László, Kató Ferenc, Kozák Antal) és számos egykori hallgató, akiknek mintegy fele akkor a külföldre való távozást választotta.

A kötet illusztrációit korabeli dokumentumok, iratok és fényképek adják. Kiadta Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem, 2016-ban.


Megtekintés az Online Katalógusban

2017.09.19