Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. Hivatalos név (teljes név)2017-01-30Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
2. Székhely2017-01-309023 Győr, Herman Ottó u. 22.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)2017-01-30+3696/516-670
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)2017-01-30+3696/418-942
6. Központi elektronikus levélcím2017-01-30info@gyorikonyvtar.hu
7. A honlap URL-je2017-01-30gyorikonyvtar.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)2017-01-309023 Győr, Herman Ottó u. 22. +3696/516-671, +3696/418-942
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve2017-01-30Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató
10. Az ügyfélfogadás rendje2017-01-30telefonos bejelentkezés alapján

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)2017-01-30Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató, +3696/516-671, +3696/418-942, 9023 Győr, Herman Ottó u. 22., hsd@gyorikonyvtar.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)2017-01-30

1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nincsenek felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok: Nincsenek a szerv által alapított közalapítványok.

1.5. Lapok: nincsenek Lapkiadványok.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe2017-01-30Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9021 Győr, Városház tér 1. www.gyor.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
1.1 SZMSZ2017-01-30
1.2 Jogszabályok2017-01-30
1.3 Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat2017-01-30

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: a szervezet nem hatóság, így irreleváns.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése2017-01-30
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke2017-01-30

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei2017-01-30
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja2017-01-30Megrendelhető elektronikus levélben, info@gyorikonyvtar.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye2017-01-30

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: a szervezet nem testületi szerv.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: a szervezet nem döntéshozó szerv.

3. Gazdálkodási adatok

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Közművelődési statisztika klub 20152017-01-30
Közművelődési statisztika József Attila Művelődési Ház 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Központi Könyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Kisfaludy Károly Könyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Gyárvárosi fiókkönyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika:Szentiváni fiókkönyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Szigeti fiókkönyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Szabadhegyi fiókkönyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Marcalvárosi fiókkönyvtár 20152017-01-30
Könyvtári statisztika: Ménfőcsanaki fiókkönyvtár 20152017-01-30

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
1.1 2016 évi költségvetés2017-01-30
1.2 2015 évi költségvetés2017-01-30
1.3 2014 évi költségvetés2017-01-30
1.4 2013 évi költségvetés2017-01-30
1.5 2012 évi költségvetés2017-01-30
1.6 2011 évi költségvetés2017-01-30
1.7 2010 évi költségvetés2017-01-30
1.8 2007 évi költségvetés2017-01-30
1.9 2006 évi költségvetés2017-01-30

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
1.1 2015 évi beszámoló2017-01-30
1.2 2014 évi beszámoló2017-01-30
1.3 2013 évi beszámoló2017-01-30
1.4 2012 évi beszámoló2017-01-30
1.5 2011 évi beszámoló2017-01-30
1.6 2010 évi beszámoló2017-01-30
1.7 2009 évi beszámoló2017-01-30
1.8 2008 évi beszámoló2017-01-30
1.9 2007 évi beszámoló2017-01-30

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Adat megnevezéseMódosítás dátumaAdat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok2015 évi átlagos statisztikai létszám 89,25 fő, 2015 évben kifizetett személyi juttatások: 212.399 e Ft.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege2015 évben a vezetők illetménye, rendszeres juttatásai összesen: 52.058 e Ft, költségtérítés: 509 e Ft.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2015. évben erzsébet és ajándék utalvány: 11.718 e Ft.

II. Közzétételi egység: Támogatások: nem nyújtottunk támogatást.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók: nincsenek koncessziók.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nincsenek ilyen kifizetések.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: nincs ilyen fejlesztés.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés: az adatok a Közbeszerzési Hatóság adatbázisában szerepelnek

*Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman Ottó u. 22. Telefon:96/516-670 Telefax: 96/418-942
gyorikonyvtar.hu
Használati statisztika