TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0049

ujMagyarorszag logo

A Galgóczi Erzsébet Könyvtár nem formális és informális képzési szerepének erősítése

Pályázati konstrukció

"Tudásdepó-Expressz" - A KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉSI SZEREPÉNEK ERőSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN - KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK IGÉNYEINEK HATÉKONYABB KIELÉGÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS

Projekt főbb adatai

Kedvezményezett : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.)
Időtartama : 2010.július 1. - 2011. december 31.
A támogatás összege : 15.000.000, Ft
Közreműködő szervezet : Oktatási és kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (1055 Budapest, Bihari János u. 5.)

A pályázatot a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár projektjének megvalósítására a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be.

A projekt célja

A pályázat célja, hogy a pályázati kiírás feltételei szerint, hét győri közoktatási intézménnyel együttműködésben olyan tevékenységet valósítson meg az elnyert 15 millió Forint felhasználásával, amely a különböző korosztályhoz tartozó személyek (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre és a gyermekekre) önálló könyvtárhasználatra történő motiválását szolgálja, emellett az intézmény dolgozóit felkészítse arra, hogy a modern kor követelményeinek megfelelő színvonalon szolgálják ki a felhasználók információs, tanulási igényeit.

A pályázat infrastrukturális oldalát képezi az országos lelőhely-nyilvántartás elveinek megfelelően kialakított közös katalógus (kereső felület), valamint több nyelvű, interaktív weblap kialakítása a Web 2.0 eszköztárának széleskörű kiaknázásával.

A pályázati tevékenység lényeges eleme a kampány-tevékenység, amelynek során vetélkedőkkel, interaktív mesekönyv elkészítésével, drámapedagógiai foglalkozásokkal, pályázatokkal törekszünk a célközönség aktivizálására.

A könyvtár munkatársai nyelvtanfolyammal, akkreditált továbbképzéssel, szakmai előadásokkal készülnek fel a megváltozott, ill. változóban lévő felhasználói igények kielégítésére, az élethosszig tartó tanulás támogatására.

Hivatkozások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

UMFT mondat

*Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
9023 Győr, Herman Ottó u. 22. Telefon:96/516-670 Telefax: 96/418-942
gyorikonyvtar.hu
Használati statisztika